บัญชีขั้นต้น

จะเริ่มเรียนบัญชียังไงดี

มีน้อง ๆ หลายคนที่สนใจเรียนบัญชี แต่กลัวว่ามันจะยาก ไม่รู้จะเริ่มยังไง
และมีน้องๆ อีกหลายคนเช่นกันที่เรียนบัญชีมาบ้างแล้ว แต่จับต้นชนปลายไม่ถูก จะเริ่มตรงไหน ยังไงดี

ดูได้เลยในคลิปนี้จ๊ะ

https://youtu.be/yDsNcDpBjYc

Advertisements
บัญชีขั้นต้น

ว่าด้วยเรื่อง “หมวดบัญชี”!

พื้นฐานของการเรียนบัญชีที่สำคัญ คือ หมวดบัญชี นี่แหละคะ

บัญชีมีทั้งหมด 5 หมวดค่ะ

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินที่กิจการเป็นเจ้าของ และมีกรรมสิทธิ์ ซึ่งทรัพย์สินนั้นจะต้องให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับกิจการ

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการจะต้องไปใช้หนี้  ซึ่งการใช้หนี้สามารถจ่ายได้ด้วยเงินสดและการให้บริการ


ส่วนของเจ้าของหรือทุน คือจำนวนเงินหรือสินทรัพย์สุทธิที่เจ้าของนำมาลงทุนในกิจการ


รายได้ หมายถึง  แหล่งที่มาที่ทำให้กิจการมีมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการประกอบกิจการหลักของกิจการนั่นเอง


ค่าใช้จ่าย  หมายถึง  การจ่ายเงินเพื่อแลกกับบริการที่จะได้รับกลับมา
อะๆๆๆ วันนี้พี่เก๋มีคลิปสรุปมาให้ดูด้วยนะจ๊ะ  นี่เลย 👉🏻 https://youtu.be/9NjlXRGRZrM