คำถามสงสัย!!!

งบการเงิน ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

งบการเงินที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ถ้าพูดถึงงบการเงิน เราจะคิดว่ามีแค่ งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) เท่านั้น

แต่ในความเป็นจริง งบการเงินมีมากกว่า งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน

ซึ่งงบการเงิน ยังประกอบไปด้วน งบกระแสเงินสด , งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

Advertisements
บัญชีขั้นต้น

การวิเคราะห์รายการค้า

ก่อนที่จะวิเคราะห์รายการค้าได้  น้องๆ ต้องเข้าใจหมวดบัญชีเบื้องต้นก่อนนะคะ  โดยน้อง ๆ สามารถเข้าไปชมคลิปการสอนของพี่เก๋ได้ที่

การเริ่มต้นเรียนบัญชี

หมวดบัญชี

 

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%871

การวิเคราะห์รายการค้า จะเป็นการนำข้อมูลรายการค้าต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อนำไปบันทึกบัญชี  ดังนั้น  กระบวนการนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก  ถ้าหากน้อง ๆ วิเคราะห์รายการค้า  การบันทึกบัญชีก็จะผิด  การออกงบการเงินก็จะผิดพลาด

ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มทำการวิเคราะห์รายการค้า  พี่เก๋ขอให้น้อง ๆ ค่อย ๆ วิเคราะห์ข้อมูล เป็นค่อยเป็นค่อยไป  อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะ  เดี๋ยวถ้าเราฝึกวิเคราะห์เป็นแล้ว  เราจะคล่องและทำได้ไวเอง

ขั้นตอนคือ

1.จะขีดเส้นใต้รายละเอียดที่สำคัญที่จะนำไปบันทึกบัญชีได้

2.ให้ทำลูกศรชี้ขึ้น  ถ้าหากมันทำให้รายการนั้น ๆ เพิ่มขึ้น  และทำลูกศรชี้ลง  ถ้าหากรายการนั้นลดลง

3.จะนำข้อมูลที่ขีดเส้นใต้  ไปวิเคราะห์ว่าอยู่ใน “หมวดบัญชี” ไหน?

4.เมื่อรู้หมวดบัญชีจากข้อมู 3 แล้ว เราจะสามารถระบุว่าได้จะ Dr. หรือ Cr. อะไร

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%874

  1.  การวิเคราะห์รายการนี้  จะเห็นว่ากิจการมีเงินสดเพิ่มขึ้น  เงินสด อยู่ในหมวดของสินทรัพย์  ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทางด้าน Dr.  และน.ส.สมหวังนำเงินมาลงทุน  ดังนั้น  ทุน – นส.สมหวังก็จะเพิ่มขึ้น  ทุนอยู่ในหมวดของส่วนของเจ้าของ  เพิ่มขึ้นทางด้าน Cr.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%875

2. กิจการซื้ออุปกรณ์ในการซักรีด  ดังนั้น อุปกรณ์ซักรีดของกิจการก็จะเพิ่มขึ้น  อุปกรณ์ซักรีด อยู่ในหมวดของสินทรัพย์  สินทรัพย์เพิ่มทางด้าน Dr. ,  การซื้ออุปกรณ์ซักรีดเรามีการจ่ายเงินสด ดังนั้น เงินสดก็ลดลง เงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์ลดลงทางด้าน Cr.  ,  แต่การซื้ออุปกรณ์ซักรีดราคาอยู่ที่ 100,000 บาท  แต่เราจ่ายเงินสดไป 30,000  บาท  คงเหลืออีก 70,000 บาทที่เรายังไม่ได้ชำระ  การที่เราไม่ได้ชำระเงิน  หมายความว่า  กิจการมีหนี้สินเพิ่มขึ้น  หนี้สินเพิ่มขึ้นทางด้าน Cr.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%876

3. กิจการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุสิ้นเปลืองก็เพิ่มขึ้น  วัสดุสิ้นเปลืองอยู่ในหมวดสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นทางด้าน Dr.  และมีการเงินสดออกไป  เงินสดก็ลดลง เงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์  ลดลงทางด้าน Cr.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%877

4.  กิจการได้รับเงินสดมา  เงินสดก็เพิ่มขึ้น  เงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์  เพิ่มขึ้นทางด้าน Dr.  ,  กิจการได้เงินสดมาจากการซักรีด  ซึ่งหมายถึงมาจากการทำงานหรือหารายได้ของกิจการ  ดังนั้น  กิจการก็มีรายได้เพิ่มขึ้น  รายได้เพิ่มขึ้นทางด้าน Cr.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%878

5.  กิจการได้ทำการซักรีดซึ่งถือว่าเป็นการทำงานหรือหารายได้ของกิจการ  รายได้ของกิจการก็เพิ่มขึ้น  รายได้เพิ่มขึ้นทางด้าน Cr.  แต่รายได้นี้ยังไม่ได้รับชำระเงิน  หมายความว่า  ลูกค้าเรายังไม่ได้จ่ายเงิน  แบบนี้เราเรียกว่ากิจการมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น  ลูกหนี้การค้าอยู่ในหมวดสินทรัพย์  เพิ่มขึ้นทางด้าน Dr.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%879

6. กิจการจ่ายเงินเดือนพนักงาน  การจ่ายเงินเดือนพนักงาน  ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ  ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ในหมวด Dr.  และการจ่ายเงินเดือน  กิจการมีการจ่ายด้วยเงินสดออกไป  เงินสดก็ลดลง  เงินสดอยู่ในหมวดของสินทรัพย์  สินทรัพย์ลดลงทางด้าน Cr.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%8710

7.  กิจการชำระหนี้  หรือหมายถึงมีการจ่ายชำระหนี้  ซึ่งจ่ายด้วยเงินสด  เงินสดก็ลดลง  เงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์  สินทรัพย์ก็ลดลงทางด้าน Cr.  , กิจการนำเงินสดไปชำระหนี้  โดยปกติแล้วหนี้สิน  จะอยู่ทางด้าน Cr.  แต่เมื่อมีการชำระหนี้ออกไป  หนี้สินก็ลดลง  ลดลงทางด้าน Dr.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%8711

8.  กิจการรับชำระหนี้  การรับชำระหนี้กิจการก็รับด้วยเงินสด  เงินสดก็เพิ่มขึ้น  เงินสดอยู่ในหมวดของสินทรัพย์  สินทรัพย์เพิ่มทางด้าน Dr.,  กิจการได้เงินสดมาจากลูกหนี้การค้า  เมื่อลูกหนี้การค้านำเงินมาชำระหนี้แล้ว  ยอดลูกหนี้การค้าก็ควรที่จะลดลงไป  ลูกหนี้การค้าอยู่ในหมวดสินทรัพย์  สินทรัพย์ลดทางด้าน Cr.

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%8712

9. กิจการจ่ายค่าเช่า  ค่าเช่าถือเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น  และเพิ่มขึ้นทางด้าน Dr.  และมีการจ่ายเงินสดออกไป  เงินสดก็ลดลง  เงินสดอยู่ในหมวดสินทรัพย์  สินทรัพย์ลดลงทางด้าน Cr.

สามารถดูคลิปการสอนการวิเคราะห์การค้าได้ที่ https://youtu.be/QKU1ts-UvVo

 

บัญชีขั้นต้น

จะเริ่มเรียนบัญชียังไงดี

มีน้อง ๆ หลายคนที่สนใจเรียนบัญชี แต่กลัวว่ามันจะยาก ไม่รู้จะเริ่มยังไง
และมีน้องๆ อีกหลายคนเช่นกันที่เรียนบัญชีมาบ้างแล้ว แต่จับต้นชนปลายไม่ถูก จะเริ่มตรงไหน ยังไงดี

ดูได้เลยในคลิปนี้จ๊ะ

https://youtu.be/yDsNcDpBjYc

บัญชีขั้นต้น

ว่าด้วยเรื่อง “หมวดบัญชี”!

พื้นฐานของการเรียนบัญชีที่สำคัญ คือ หมวดบัญชี นี่แหละคะ

บัญชีมีทั้งหมด 5 หมวดค่ะ

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินที่กิจการเป็นเจ้าของ และมีกรรมสิทธิ์ ซึ่งทรัพย์สินนั้นจะต้องให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับกิจการ

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันที่กิจการจะต้องไปใช้หนี้  ซึ่งการใช้หนี้สามารถจ่ายได้ด้วยเงินสดและการให้บริการ


ส่วนของเจ้าของหรือทุน คือจำนวนเงินหรือสินทรัพย์สุทธิที่เจ้าของนำมาลงทุนในกิจการ


รายได้ หมายถึง  แหล่งที่มาที่ทำให้กิจการมีมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการประกอบกิจการหลักของกิจการนั่นเอง


ค่าใช้จ่าย  หมายถึง  การจ่ายเงินเพื่อแลกกับบริการที่จะได้รับกลับมา
อะๆๆๆ วันนี้พี่เก๋มีคลิปสรุปมาให้ดูด้วยนะจ๊ะ  นี่เลย 👉🏻 https://youtu.be/9NjlXRGRZrM